Đến nay, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHỤC HƯNG phát triển và phân phối gần 20 dự án lớn nhỏ tại Thanh Hóa. Và để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHỤC HƯNG đã mở rộng hoạt động với 5 Công ty thành viên, 03 Văn phòng đại diện cùng hệ thống 5 Sàn giao dịch quy mô với đội ngũ gần 100 nhân viên hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả ở các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng và phân phối dự án. Các công ty thành viên hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau đã giúp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHỤC HƯNG tạo thành quy trình liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng bất động sản, từ đó mang đến cho Khách hàng những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý.